1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  
پیشنهادها
شنبه 30 آبان 1388 کمیته آموزش
این صفحه مربوط به پیشنهاد هایی است که از سوی مجمع عمومی به کمیته آموزش ارجاع داده شده است. چنانچه کمیته مذکور در حال بررسی پیشنهاد باشد، مشخصات آن در فهرست زیر قابل مشاهده خواهد بود.

در صورتیکه کمیته مذکور پیشنهاد ارجاع شده را بررسی کرده و نتیجه آن را به تصویب مجمع عمومی رسانده باشد، پیشنهاد از این فهرست برداشته شده و به فهرست تصویب نامه های آن کمیته انتقال داده خواهد شد.

نکته) خالی بودن این فهرست به منزله این است که کمیته مذکور پیشنهاد های واصله را بررسی کرده است. 
برای مشاهده تصویب نامه های کمیته، لازم است به لینک تصویب نامه ها مراجعه نمایید.
 
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
درباره سایت
تماس با ما