1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 8 آذر 1400  
1397/8/1 سه‌شنبه
 
 مقالات و مطالب تخصصی
 

 

 


بررسی و تبیین
عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر و تحول در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانهوشمندسازی نظام اداری و جایگاه آن در دولت الکترونیک با رویکرد مدل سایبرنتیکی
 
اتوماسیون اداری در خدمت مدیریت اطلاعات سازمانی

 
 آرشیو دیجیتالعلم و اطلاعات و محتوای کاربر محورشرح شغل و جداول مربوط به شغلهای موجود در دبیرخانهاستانداردهای نرم افزار اتوماسیون اداریمدیریت زمان


امضای دیجیتال و مراجع صدور گواهی


دولت الکترونیک


آموزش مقدماتی راهبری دبیرخانه


نگارش مکاتبات اداریمقدمه ای بر جرایم رایانه ای


قانون تجارت الکترونیک مصوبه مجلس شورای اسلامی


مجموعه دستورالعمل های استفاده بهینه از سیستم اتوماسیون اداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای


طراحی فرآیند ها و ساختار سازمانی


مدیریت عملکرد


جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و رایانه در پیشرفت و ایجاد تحول مثبت در سازمان هانظامنامه و دستورالعمل حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شدهتقریرات درس حفاظت اسناد و اطلاعات


دولت دیجیتال یا دولت الکترونیک


یک دهه اصلاحات در نظام سلامت کشورهای در حال توسعه


ارتباطات سازمانی
 


مدل مهارت کوانتومی در مدیریتنظام اداری الکترونیکیاجلاس دبیرخانه ها ؛ حرکتی نو


سیستم های اتوماسیون اداری


نظام مکاتبات بدون کاغذ


مدیریت دانش و یادگیری سازمانی


توانمندسازی فردی و سازمانی:
زمینه ساز تحقق سیاست های کلی نظام اداری


آرشیو و دورنمای آیندهاسناد الکترونیکی
درباره سایت
تماس با ما