1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  
1397/5/29 دوشنبه
1397/6/13 سه‌شنبه
مناسبت ها
گالری تصاویر
آرشیو
درباره سایت
1397/8/7 دوشنبه
این سایت بازتابی از اقدام ها، فعالیت ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور است. مجمعی با چندین سال سابقه که می توان پیامد آن را در تمام دبیرخانه های وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و استانداری های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
1397/8/5 شنبه
نشانی:  تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
کدپستی: 43311-13168
صندوق پستی: 1423-13185