جمعه 13 تير 1399  

جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی با محوریت استقرار سازمان کم یا بدون کاغذ در راستای تحقق دولت الکترونیک 5 مهر 1397 در محل استانداری و با حضور استاندار برگزار گردید.

شناسه : c1e194-1397/7/7 شنبه ساعت13:48
درباره سایت
این سایت بازتابی از اقدام ها، فعالیت ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور است. مجمعی با چندین سال سابقه که می توان پیامد آن را در تمام دبیرخانه های وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و استانداری های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
نشانی:  تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
کدپستی: 43311-13168
صندوق پستی: 1423-13185