1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (جشنواره شهید رجایی)

شناسه : a7c35b-1399/10/15 دوشنبه ساعت14:08

با توجه به ارزیابی سالیانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) درخصوص اجرای بخشنامه ۱۷۳۹۸۳۶ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، موضوع نماگر "اتصال به سامانه استعلام و پیگیری دولت (رصد)"، آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به اجرای بخشنامه مذکور و انجام الزامات و پیش نیازهای آن اقدام ننموده اند، می توانند با شماره های ۳-۶۴۴۵۴۶۱۲ -۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
 

دریافت فایل PDF بخشنامه 1739836
درباره سایت
1397/8/7 دوشنبه
این سایت بازتابی از اقدام ها، فعالیت ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور است. مجمعی با چندین سال سابقه که می توان پیامد آن را در تمام دبیرخانه های وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و استانداری های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
1397/8/5 شنبه
نشانی:  تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
کدپستی: 43311-13168
صندوق پستی: 1423-13185