1397/8/23 چهارشنبه
دوشنبه 27 دی 1400  

درج شناسه ملی سند شمس روی مکاتبات دستگاه های اجرایی

شناسه : 2065bf-1399/10/29 دوشنبه ساعت14:39

در راستای اجرای بخشنامه 1739836 مورخ 1396/12/15 برای کسب راهنمایی جهت درج شناسه ملی سند شمس (بخشنامه شماره 385022 مورخ 1399/10/22) روی مکاتبات دستگاه خود با شماره های ۳-۶۴۴۵۴۶۱۲ - ۰۲۱ تماس حاصل نمایید.- دریافت فایل PDF بخشنامه 385022 (سامانه شمس)
درباره سایت
1397/8/7 دوشنبه
این سایت بازتابی از اقدام ها، فعالیت ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور است. مجمعی با چندین سال سابقه که می توان پیامد آن را در تمام دبیرخانه های وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و استانداری های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
1397/8/5 شنبه
نشانی:  تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
کدپستی: 43311-13168
صندوق پستی: 1423-13185