هشتمین اجلاس استانی

اجلاس مشترک مدیران دبیرخانه، فناوری اطلاعات و اداری دستگاه های اجرایی استان کردستان

مستندات سامانه های مربوط به دبیرخانه

برای دریافت مستندات سامانه های مربوط به دبیرخانه اینجا کلیک نمایید.

12>>>