يكشنبه 26 خرداد 1398  
تایید اصالت نامه الکترونیکی
گزارش کار کارگروه پیگیری تایید اصالت نامه الکترونیکی  
ردیف گزارش کار تاریخ
1 هماهنگی جهت تنظیم برنامه ای منسجم به منظور پیگیری موضوع "امضای دیجیتال"

با حضور نمایندگان اداره کل دبیرخانه مرکزی و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری
زمان: 7 آذر 1394

مکان:
اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
درباره سایت
تماس با ما