سه شنبه 24 مهر 1397  
تاييد اصالت نامه الكترونيكي
آغاز به فعالیت کارگروه پیگیری تایید اصالت نامه الکترونیکی
اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری نسبت به ایجاد کارگروه پیگیری تایید اصالت نامه الکترونیکی متشکل از نمایندگان اداره کل دبیرخانه مرکزی و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت  ریاست جمهوری اقدام نمود.
این کارگروه به منظور هماهنگی در راه اندازی "امضای دیجیتال" تشکیل گردیده و فعالیت خود را از تاریخ 7 آذر 1394 رسما آغاز نموده است.
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir