يكشنبه 26 خرداد 1398  
تایید اصالت نامه الکترونیکی
تایید اصالت نامه الکترونیکی

به من منظور تایید اصالت مکاتبات الکترونیکی و افزایش ضریب امنیت نامه ها، ریاست جمهوری به عنوان نهاد مادر در سطح نظام اداری کشور اقداماتی را آغاز نموده است.
درباره سایت
تماس با ما