يكشنبه 26 خرداد 1398  
روایتی مستند از اجلاس مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور
 
 

عنوان: روایتی مستند از اجلاس مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور.
تهیه و اجرا : اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
تاریخ انتشار : آذر 1394 

این فیلم روایتگر اقدامات و فعالیت های اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور در طی سال های 1387 تا 1394 می باشد. مجمعی با بیش از 6 سال سابقه که می توان رد پای آن را در تمامی دبیرخانه های وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد های دولتی و استانداری های سراسر کشور مشاهده نمود.
نحوه دریافت نماهنگ کامل اجلاس: لطفا از طریق لینک "ارتباط با ما"، درخواست خود را به دبیرخانه اجلاس اعلام نمایید.
درباره سایت
تماس با ما