يكشنبه 26 خرداد 1398  
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه
 
 به همت اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری و کمیته آموزش اجلاس مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور:
 
 
 

عنوان کتاب: فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه
تهیه و اجرا : اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری، کمیته آموزش
تاریخ انتشار : آبان 1393 

در این مجموعه سعی شده است:
مفهوم و معنی بیش از ششصد کلمه را در برگیرد که از منابع متعدد جمع آوری گردیده است. این مجموعه عمدتا حاوی کلماتی رایج در مکاتبات اداری و همچنین تجهیزات و وسایل مورد استفاده در دبیرخانه ها و اصطلاحات مربوط به رایانه می باشد.
دانلود: فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه
 
 
درباره سایت
تماس با ما