سه شنبه 24 مهر 1397  
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه
 
 به همت اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری و کمیته آموزش اجلاس مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور:
 
 
 

عنوان کتاب: فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه
تهیه و اجرا : اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری، کمیته آموزش
تاریخ انتشار : آبان 1393 

در این مجموعه سعی شده است:
مفهوم و معنی بیش از ششصد کلمه را در برگیرد که از منابع متعدد جمع آوری گردیده است. این مجموعه عمدتا حاوی کلماتی رایج در مکاتبات اداری و همچنین تجهیزات و وسایل مورد استفاده در دبیرخانه ها و اصطلاحات مربوط به رایانه می باشد.
دانلود: فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه
 
 
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir