يكشنبه 26 خرداد 1398  
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389

 
     معرفی کمیته:
هدف از تشکیل کمیته : هدف از تشکیل این کمیته طبق متن مندرج در آیین نامه کمیته راهبری مکاتبات و اسناد ، توسعه و ارتقاء ساختار سازمانی دبیرخانه­ها و بهبود مستمر فرآیند مکاتبات و اسناد  در راستای تحقق دولت الکترونیک می باشد.
 
معرفی اعضای کمیته : 
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل قدیمی - رئیس کمیته
از : وزارت جهاد کشاورزی
نام و نام خانوادگی : مریم مسعودی - دبیر کمیته
از : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نام و نام خانوادگی : جعفر باباپور
از : دفتر هیئت دولت
نام و نام خانوادگی : مریم رضایی
از : سازمان ثبت احوال کشور
نام و نام خانوادگی : رقیه ضرابی
از : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نام و نام خانوادگی : سید هادی قریشی
از : وزارت صنایع و معادن
نام و نام خانوادگی : مهدی زینالی خانقاه
از : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نام و نام خانوادگی : عطاءاله یوسفی
از : دفتر معاون اول رئیس جمهور
نام و نام خانوادگی : عبدالمحمد امیری ملکی
از : وزارت راه و شهرسازی
نام و نام خانوادگی : آذر حسامی زاده
از : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
نام و نام خانوادگی : صدیقه دهقانی
از : گروه خودروسازی سایپا
نام و نام خانوادگی : معصومه قنبری
از : سازمان خصوصی سازی
----------------------------------------------------------------------------------------------------
نماینده ریاست جمهوری در کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
----------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی : سید جواد موسوی
از : اداره کل دبیرخانه مرکزی
----------------------------------------------------------------------------------------------------
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد به منظور استفاده بیشتر از توانایی ها و انجام فعالیت های بیشتر و موثرتر اقدام به ایجاد سه کارگروه تخصصی به شرح زیر نموده است:
عنوان کارگروه توضیحات  اعضای کارگروه
تشکیلات و روشها
الف: ماموریت ها و وظایف
-مقدمه
-تعریف مدیریت راهبری
-اهداف
-اهمیت و ضرورت تشکیل اداره راهبری مکاتبات و اسناد
-وظایف مدیریت راهبری (مدیریت متمرکز بر تولید و گردش اسناد، حفظ پیشینه های اسناد سازمانی، ایجاد اداره راهبری مکاتبات و اسناد الکترونیکی، تهیه و تنظیم نظامنامه فرم، آرشیو، آموزش و ...)

ب: ساختار سازمانی

-تعریف ساختار سازمانی
-هدف از ایجاد ساختار سازمانی
- اهمیت و ضرورت نیاز به ساختار سازمانی در دستگاههای اجرایی
-نقش راهبردی ساختار سازمانی
-ویژگی و قابلیت های کاربردی ساختار سازمانی
-معیار انتخاب و ایجاد پست های سازمانی
-ویژگی پستهای سازمانی
-معیار و ویژگی جایگاه نیروی انسانی در ساختار سازمانی
-
مدیریت اسناد الف: ارزشیابی اسناد
-مقدمه
-تعریف مدیریت اسناد
-اهداف ارزشیابی اسناد
-ویژگی ارزشیابی اسناد
-ضرورت ارزشیابی اسناد
-تعریف انواع اسناد(تاریخی، حقوقی، مالی و ...)
-تعریف اسناد جاری
-تعریف اسناد راکد
-علت و لزوم راکد کردن اسناد
-تعریف و علت امحاء اوراق و مدارک زائد
-تدوین پیشنهادی طول عمر اسناد

ب:آرشیو الکترونیکی
-مقدمه
-تعریف آرشیو الکترونیکی
-هدف از ایجاد آرشیو الکترونیکی
-جایگاه آرشیو الکترونیکی در عصر ارتباطات الکترونیکی
- ویژگی ها و قابلیت های آرشیو الکترونیکی
-ضرورت ایجاد آرشیو الکترونیکی
-شکل کاربردی آرشیو الکترونیکی
-اهمیت و نقش آرشیو الکترونیکی در اسناد اعم از جاری و راکد
-
آخرین به روز رسانی این صفحه: 11 خرداد 1393
درباره سایت
تماس با ما