يكشنبه 26 خرداد 1398  
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
كميته فناوري اطلاعات و ارتباطات
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389

 
     معرفی کمیته:
هدف از تشکیل کمیته : هدف از تشکیل این کمیته طبق متن مندرج در  آیین نامه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات  ، ارتقاء سطح کمی و کیفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرخانه های نظام اداری کشور در راستای تحقق شعار اجلاس (به سوی دبیرخانه الکترونیکی) و در جهت نیل به دولت الکترونیک می باشد. 
 
معرفی اعضای کمیته : 
نام و نام خانوادگی : لیلا قربانعلی - رئیس کمیته
از : شورای عالی انقلاب فرهنگی
نام و نام خانوادگی : سید مرتضی نحوی الحسینی - دبیر کمیته
از : سازمان نقشه برداری کشور
نام و نام خانوادگی : معصومه جدیدی
از : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
نام و نام خانوادگی : صدیقه خلجی 
از : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
نام و نام خانوادگی : علی رضی
از : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 نماینده ریاست جمهوری در کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
----------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی : فاطمه شجاعی مهر
از : اداره کل دبیرخانه مرکزی
درباره سایت
تماس با ما