يكشنبه 26 خرداد 1398  
کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
كميته فناوري اطلاعات و ارتباطات
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389
 
    صفحه اصلی:
 
 
به صفحه ویژه

کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

خوش آمدید
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ردیف موضوع دریافت فایل
6 بخشنامه مربوط به لزوم راه اندازی سامانه های رصد، ساد وهمچنین شناسه ملی سند(شمس)، امضای الکترونیکی و اتصال دفاتر پست و پیشخوان به شبکه دولت دریافت بخشنامه
5 بخشنامه میزخدمت دریافت بخشنامه
4 مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات ورود به سایت
3 ابلاغ کتاب "استاندارد راهبری و مدیریت اسناد"
توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تاریخ 17 مهر 1389
دریافت بخشنامه
2 آسیب شناسی استاندارد مدیریت راهبری و اسناد آسیب شناسی استاندارد مدیریت راهبری و اسناد
1 استاندارد راهبری و مدیریت اسناد نسخه 2.1، تابستان 1389
مصوب کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
 استاندارد راهبری و مدیریت اسناد (نسخه 2.1)

استاندارد راهبری و مدیریت اسناد
(به روز شده در تاریخ 20 مهر 1390)      
درباره سایت
تماس با ما