يكشنبه 26 خرداد 1398  
کمیته پیگیری و ارزیابی عملکرد
كميته پيگيري و ارزشيابي
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389

 
    معرفی کمیته:
هدف از تشکیل کمیته : هدف از تشکیل این کمیته طبق متن مندرج در  آیین نامه کمیته پیگیری و ارزیابی عملکرد ، تسریع امور و جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و پیگیری مستقیم و نظارت بر اجرای کلیه امور اجلاس در جهت نیل به اهداف مندرج در آیین نامه اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور به ویژه تسریع در ایجاد دبیرخانه الکترونیک می باشد. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
این کمیته با عنوان جدید " کمیته بهبود فرایندها" مشغول به فعالیت است
درباره سایت
تماس با ما