سه شنبه 24 مهر 1397  
کمیته پیگیری و ارزیابی عملکرد
سه شنبه 10 آذر 1388 تصویب نامه ها: کمیته بهبود فرآیندها

ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
23 اردیبهشت 1389
کمیته پیگیری و ارزیابی عملکرد
1020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir