سه شنبه 24 مهر 1397  
کمیته آموزش
چهارشنبه 2 تير 1389

 
    گزارش جلسات کمیته:
 
 
ردیف عنوان تاریخ ارسال
1

گزارش جلسات کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های‌ نظام اداری کشور در فصل بهار 1389

2 تیر 1389
2 صورتجلسه جلسه 34 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 16 مرداد 1390
3 صورتجلسه جلسه 35 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 30 مرداد 1390
4 صورتجلسه جلسه 36 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 6 شهریور 1390
5 صورتجلسه جلسه 37 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 20 شهریور 1390
6 صورتجلسه جلسه 38 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 10 مهر 1390
7 صورتجلسه جلسه 39 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 24 مهر 1390
8 صورتجلسه جلسه 40 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 6 آذر 1390
9 صورتجلسه جلسه 41 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 26 دی 1390
10 صورتجلسه جلسه 44 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 16 بهمن 1390
 
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir