يكشنبه 26 خرداد 1398  
کمیته آموزش
چهارشنبه 2 تير 1389
 
معرفی کمیته:
هدف از تشکیل کمیته : هدف از تشکیل این کمیته طبق متن مندرج در آیین نامه کمیته آموزش ، ارتقای سطح دانش، توانمندی ها و مهارت های کارکنان دبیرخانه های نظام اداری کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک می باشد. 
 
معرفی اعضای کمیته : 
نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم خردپیشه - نائب رئیس و دبیر کمیته
از : جهاد دانشگاهی
نام و نام خانوادگی : فیروزه عباس زاده
از : مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
نام و نام خانوادگی : معصومه حیدریانی
از : سازمان  ملی استاندارد ایران
نام و نام خانوادگی : زهرا حیدرنیا رودسری - دبیر کمیته
از : سازمان ملی استاندارد ایران
نام و نام خانوادگی : فاطمه نوروزی لواسانی
از : شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
نام و نام خانوادگی : اسماعیل غفاری
از : وزارت نیرو
نام و نام خانوادگی : پروانه پیام وش
از : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام و نام خانوادگی : زهره الهیاری
از : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا بیگلربیگی
از : سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
نام و نام خانوادگی : نوید علی خواه
از : وزارت آموزش و پرورش
نام و نام خانوادگی : سید امیرحسین حیدری
از : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
نام و نام خانوادگی : کریم صفری
از : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
------------------------------------------------------------------------------------------------
نماینده ریاست جمهوری در کمیته آموزش
------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی : داود شریفیان
از : اداره کل دبیرخانه مرکزی
----------------------------------------------------------------------------------------------------
کمیته آموزش به منظور استفاده بیشتر از توانایی ها و انجام فعالیت های بیشتر و موثرتر اقدام به ایجاد سه کارگروه تخصصی به شرح زیر نموده است:
عنوان کارگروه توضیحات  اعضای کارگروه
آموزشهای اختصاصی این کارگروه ماموریت دارد متناسب با هر یک از پستهای دبیرخانه توانمندی ها، مهارتها و دانشی که آن پست نیاز دارد، احصاء نموده و در کمیته مطرح نماید. 1- ابوالقاسم خرد پیشه
2- اسماعیل غفاری
پژوهش و بهبود این کارگروه احصاء و برآورد نیازهای تحقیقاتی دبیرخانه ها و تعیین اولویت های پژوهشی را به عهده خواهد داشت. 1- زهره الهیاری
2- پروانه پیام وش 
نشر و اطلاع رسانی

 
این کارگروه تهیه، گردآوری، تدوین و اشاعه و نشر اطلاعات را به صورت چاپی، الکترونیکی، دیداری یا شنیداری در راستای وظایف کمیته و اجلاس مدیران دبیرخانه ها انجام یا پیگیری خواهد نمود.

1- فیروزه عباس زاده
2- فاطمه نوروزی لواسانی
3- معصومه حیدریانی  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
اولویت های پژوهش از نگاه کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور
 1.فضای فیزیکی دبیرخانه ها
2.نقش و جایگاه دبیرخانه‌ها در نظام اداری
3.فرهنگ استفاده از اتوماسیون اداری و چالش‌ها
4.توانمندسازی نیروی انسانی دبیرخانه‌ها
5. الزامات و بایسته های دبیرخانه‌های دیجیتال
6.لوازم و تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز دبیرخانه‌های الکترونیکی
7.بررسی راه کارها و زیر ساخت های یکپارچه سازی اتوماسیون اداری در سطح کشور
8.تبیین راه کارهای موثر در جهت ارتقای سطح سلامت کار درخصوص زنان شاغل در دبیرخانه
9.مدیریت بایگانی اسناد، اسناد راکد و ارزشیابی اسناد
10. امضاء الکترونیک، مزایا، مشکلات و راهکارهای پیش رو
11. تبیین نقش مستقل دبیرخانه‌ها در تعاملات کاری درون سازمانی و برون سازمانی
12. راه کارهای به حداقل رساندن هزینه‌های ارسال و مراسلات در سیستم های الکترونیکی
13. چگونگی فرهنگ‌سازی جهت حذف تدریجی کاغذ
14. زمینه های بهبود فرایندهای دبیرخانه
15. چگونگی مدیریت و ایجاد انگیزه در کارکنان دبیرخانه
16. تجربه‌های مدیریتی در دبیرخانه با توجه به تنوع نیروها
17. بررسی حفره‌های اطلاعاتی احتمالی در سیستم‌های گردش خودکار و نظام سنتی مکاتبات
18. چگونگی به حداقل رساندن خطرات پیش روی نامه رسانان در سیستم دبیرخانه
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 "مجموعه پودمان‌های آموزشی عمومی
ویژه
کارکنان دبیرخانه ها"
دریافت فایل :
مجموعه پودمان های آموزشی عمومی
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 "مجموعه پودمان‌های آموزشی ویژه مدیران دبیرخانه
و
اعضای اجلاس مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور
"
دریافت فایل :
مجموعه پودمان های آموزشی - قسمت اول
مجموعه پودمان های آموزشی - قسمت دوم
----------------------------------------------------------------------------------------------------
کمیته آموزش اجلاس پس از بحث و بررسی و تبادل نظر توانست
یازده ( 11 ) سرفصل مهم و دارای اولویت پژوهشی را درخصوص مدیریت راهبری مکاتبات و اسناد

احصاء و ارائه نماید.

امید است این سرفصل ها، سرمشق پژوهشگران و علاقه مندان حوزه مدیریت راهبری اسناد در بخش های مختلف مقاله نویسی، سخنرانی، تحقیقات میدانی و پیمایشی، تدوین پایان نامه و پژوهش‏هایی از این دست قرار گیرد.

دریافت فایل : فهرست اولویت های پژوهش تدوین شده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    گزارش جلسات کمیته:
ردیف عنوان تاریخ ارسال
1 گزارش جلسات کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های‌ نظام اداری کشور در فصل بهار 1389 2 تیر 1389
2 صورتجلسه جلسه 34 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 16 مرداد 1390
3 صورتجلسه جلسه 35 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 30 مرداد 1390
4 صورتجلسه جلسه 36 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 6 شهریور 1390
5 صورتجلسه جلسه 37 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 20 شهریور 1390
6 صورتجلسه جلسه 38 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 10 مهر 1390
7 صورتجلسه جلسه 39 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 24 مهر 1390
8 صورتجلسه جلسه 40 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 6 آذر 1390
9 صورتجلسه جلسه 41 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 26 دی 1390
10 صورتجلسه جلسه 44 ام کمیته آموزش اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 16 بهمن 1390
درباره سایت
تماس با ما