سه شنبه 24 مهر 1397  
کمیته آموزش
كميته آموزش
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389

 
     معرفی کمیته:
هدف از تشکیل کمیته : هدف از تشکیل این کمیته طبق متن مندرج در آیین نامه کمیته آموزش ، ارتقای سطح دانش، توانمندی ها و مهارت های کارکنان دبیرخانه های نظام اداری کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک می باشد. 
 
معرفی اعضای کمیته : 
نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم خردپیشه - نائب رئیس و دبیر کمیته
از : جهاد دانشگاهی
نام و نام خانوادگی : فیروزه عباس زاده
از : مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
نام و نام خانوادگی : معصومه حیدریانی
از : سازمان  ملی استاندارد ایران
نام و نام خانوادگی : زهرا حیدرنیا رودسری - دبیر کمیته
از : سازمان ملی استاندارد ایران
نام و نام خانوادگی : فاطمه نوروزی لواسانی
از : شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
نام و نام خانوادگی : اسماعیل غفاری
از : وزارت نیرو
نام و نام خانوادگی : پروانه پیام وش
از : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام و نام خانوادگی : زهره الهیاری
از : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا بیگلربیگی
از : سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
نام و نام خانوادگی : نوید علی خواه
از : وزارت آموزش و پرورش
نام و نام خانوادگی : سید امیرحسین حیدری
از : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
نام و نام خانوادگی : کریم صفری
از : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
------------------------------------------------------------------------------------------------
نماینده ریاست جمهوری در کمیته آموزش
------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی : داود شریفیان
از : اداره کل دبیرخانه مرکزی
----------------------------------------------------------------------------------------------------
کمیته آموزش به منظور استفاده بیشتر از توانایی ها و انجام فعالیت های بیشتر و موثرتر اقدام به ایجاد سه کارگروه تخصصی به شرح زیر نموده است:
عنوان کارگروه توضیحات  اعضای کارگروه
آموزشهای اختصاصی این کارگروه ماموریت دارد متناسب با هر یک از پستهای دبیرخانه توانمندی ها، مهارتها و دانشی که آن پست نیاز دارد، احصاء نموده و در کمیته مطرح نماید. 1- ابوالقاسم خرد پیشه
2- اسماعیل غفاری
پژوهش و بهبود
این کارگروه احصاء و برآورد نیازهای تحقیقاتی دبیرخانه ها و تعیین اولویت های پژوهشی را به عهده خواهد داشت. 1- زهره الهیاری
2- پروانه پیام وش 
نشر و اطلاع رسانی


این کارگروه تهیه، گردآوری، تدوین و اشاعه و نشر اطلاعات را به صورت چاپی، الکترونیکی، دیداری یا شنیداری در راستای وظایف کمیته و اجلاس مدیران دبیرخانه ها انجام یا پیگیری خواهد نمود.

1- فیروزه عباس زاده
2- فاطمه نوروزی لواسانی
3- معصومه حیدریانی 
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir