سه شنبه 24 مهر 1397  
سایرین
سایرین
ردیف موضوع ارائه کننده نام وزارتخانه / سازمان
1  مدل مهارت کوانتومی در مدیریت - دکتر ابراهیم گلشن

تاریخ ارسال:1388
دبیرخانه اجلاس ریاست جمهوری
2 تجارت الکترونیک

تاریخ ارسال:1388
سودابه نقوی  ریاست جمهوری
3 امضای الکترونیک

تاریخ ارسال:1388
سودابه نقوی  ریاست جمهوری
4 دستورالعمل بایگانی اسناد و مدارک

تاریخ ارسال:1389
مدیریت بایگانی نهاد  ریاست جمهوری
5 نظام اداری الکترونیکی

تاریخ ارسال:1389
شادروان راضیه معصومی ریاست جمهوری
6 اجلاس دبیرخانه ها ؛ حرکتی نو

تاریخ ارسال:1389
داود شریفیان ریاست جمهوری
7 سیستم های اتوماسیون اداری

تاریخ ارسال:1389
سلما
امیر صوفی
سازمان تربیت بدنی سابق
8 دولت الکترونیک در آسیا 1388
مالزی ، هند ، سنگاپور ، کره


تاریخ ارسال:1389
شادروان راضیه معصومی  ریاست جمهوری
9 نظام مکاتبات بدون کاغذ

تاریخ ارسال:1389
شادروان راضیه معصومی ریاست جمهوری
10 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

تاریخ ارسال:1389
سودابه حسینی نقوی  ریاست جمهوری
11 شیده شادلو ریاست جمهوری
12 توانمندسازی فردی و سازمانی:
زمینه ساز تحقق سیاست های کلی نظام اداری

 
تاریخ ارسال:1389
تالیف: پروانه مافی
انتخاب مقاله و ویرایش: داود شریفیان
ریاست جمهوری
13
آرشیو و دورنمای آینده

تاریخ ارسال:1390
فاطمه بابایی ریاست جمهوری
14 فاطمه بابایی ریاست جمهوری
15 اسناد الکترونیکی

تاریخ ارسال:1390
مهندس سید سجاد مروجی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
1
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir