سه شنبه 24 مهر 1397  
تصویب نامه ها
سه شنبه 10 آذر 1388 کمیته آموزش
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
16 شهریور 1388
کمیته آموزش
1008
2 برگزاری دوره های آموزشی از سری دوره های بهبود مدیریت برای اعضای مجمع عمومی 16 شهریور 1388
مجمع عمومی
1009
3
22 شهریور 1388
مجمع عمومی
1010
4
12 آبان 1388
دستگاههای عضو کمیته آموزش
1019
5
4 آذر 1388
دستگاههای عضو کمیته آموزش
1021
6
14 دی 1388
دستگاههای عضو کمیته آموزش
1022
7
8
9
10
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir