سه شنبه 24 مهر 1397  
تصویب نامه ها
سه شنبه 10 آذر 1388 کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1004
2 آماده سازی بستر استفاده از امضای دیجیتالی از نظر حقوقی و اجرایی جهت تسهیل در امور مکاتبات
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1005
3
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1006
4
2 مهر 1388
مجمع عمومی
1007
5
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1012
6
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1013
7
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1014
8
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1015
9
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1016
10
6 مهر 1388
مجمع عمومی
1017
11 آیین نامه کمیته معین فناوری اطلاعات و ارتباطات 27 مهر 1388 کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات 1018
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir