سه شنبه 24 مهر 1397  
تصویب نامه ها
سه شنبه 10 آذر 1388 کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
ردیف عنوان تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
14 دی 1388
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
1002
2 ایجاد دبیرخانه مرکزی در کلیه دستگاههای دولتی 14 دی 1388
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
1003
3
31 شهریور 1388
کمیته کارشناسی راهبری مکاتبات و اسناد
1011
4
5
6
7
8
9
10
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir