سه شنبه 24 مهر 1397  
تصویب نامه ها
دوشنبه 2 آذر 1388 مجمع عمومی
ردیف عنوان مصوبه تاریخ ارسال مرجع ارسال شماره پیشنهاد
1
آیین نامه اجلاس (مصوب 9 اردیبهشت 1388)
-
 9 اردیبهشت 1388
مجمع عمومی
1001
2 آیین نامه اجلاس (مصوب13 اردیبهشت 1390) - 13 اردیبهشت 1390
مجمع عمومی
-
3 منشور اجلاس - 25 آذر 1388
مجمع عمومی
1023
4 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1003
5 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1004
6 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1006
7 در دست تهیه
20 بهمن 1388
مجمع عمومی
1022
8 در دست
تهیه
19 اسفند 1388
مجمع
عمومی
1010
9
10
درباره سایت
این سایت به عنوان بزرگترین مرجع نظام مکاتبات کشور بازتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه‌های نظام اداری کشور می‌باشد. مجمعی با چندین سال سابقه که میتوان پیامدهای آن را در تمام دبیرخانه‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و استانداری‌های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری.
کد پستی
1316843311
پست الکترونیکی
dabirkhaneha@iripo.ir