يكشنبه 26 خرداد 1398  
تازه ها
انتشارات
مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور در طی سالهای فعالیت خود موفق به ارائه آثار ارزنده ای درخصوص موضوعات مرتبط با امور دبیرخانه ای به شرح زیر گردیده است. جهت دریافت این آثار می توانید از طریق لینک "انتشارت" واقع در منوی بنفش رنگ سمت راست صفحه اصلی سایت اقدام نمایید.1- استاندارد راهبری و مدیریت اسناد - تابستان 1389
2- مجموعه پودمان های آموزشی (ویژه مدیران دبیرخانه ها) - زمستان 1389
3- شیوه نامه مکاتبات اداری - خرداد 1390
4- مجموعه پودمان های آموزشی (ویژه کارکنان دبیرخانه ها) - تابستان 1391
5- بردار تعالی دبیرخانه ها - بهار 1392
6- فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانه - آبان 1393
7- روایتی مستند از اجلاس مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور - آذر 1394
درباره سایت
تماس با ما