جمعه 13 تير 1399  

چهل و نهمین نشست مشترک مدیران فناوری اطلاعات و دبیرخانه های دستگاههای دولتی با شعار «توسعه دولت الکترونیک - بهبود شفافیت اداری - کاهش زمان خدمت رسانی» برگزار شد.

شناسه : 48fc84-1398/6/26 سه شنبه ساعت14:22
درباره سایت
این سایت بازتابی از اقدام ها، فعالیت ها و دستاوردهای مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور است. مجمعی با چندین سال سابقه که می توان پیامد آن را در تمام دبیرخانه های وزارت خانه ها، سازمان ها، نهادها و استانداری های سراسر کشور مشاهده نمود.
تماس با ما
نشانی:  تهران، خیابان پاستور، اداره کل دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری
کدپستی: 43311-13168
صندوق پستی: 1423-13185