يكشنبه 26 خرداد 1398  
تازه ها
پیشنهاد ها و تصویب نامه ها
برای آشنایی و مطالعه فهرست موضوعاتی که تاکنون پیرامون امور صنفی دبیرخانه ها  در سلسله نشست های اجلاس مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور  مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است می توانید از طریق لینک های "پیشنهادها" و "تصویب نامه ها" واقع در منوی بنفش رنگ سمت راست صفحه اصلی سایت اقدام نمایید.

دبیرخانه اجلاس از طرح موضوعات جدید مرتبط با امور دبیرخانه ای استقبال نموده و جهت ارائه یا همکاری در صورت لزوم از علاقمندان دعوت به عمل خواهد آورد.

برای برقراری ارتباط با دبیرخانه اجلاس در این زمینه، می توانید از طریق لینک "ارتباط با ما" اقدام نمایید.
درباره سایت
تماس با ما