يكشنبه 26 خرداد 1398  
تازه ها
تایید اصالت نامه الکترونیکی


به من منظور تایید اصالت مکاتبات الکترونیکی و افزایش ضریب امنیت نامه ها، ریاست جمهوری به عنوان نهاد مادر در سطح نظام اداری کشور اقداماتی را آغاز نموده است.

درباره سایت
تماس با ما