1397/8/23 چهارشنبه
یکشنبه 7 آذر 1400  
شرکت ها
1394/9/9 دوشنبه

ردیف

شرکت

تلفن

فاکس

                 1            

گام الکترونیک

42835

88760501

                2           

همکاران سیستم

83382501

83382002

                3           

چارگون (دیدگاه)

84203103

84203999

                4           

برید سامانه

83192000

83192020

                5           

فرجام پرداز

2-88848481

88348413

                6           

فراگستر

102 داخلی 42623

88172998

                7           

نسل هوشمند سوم

88714355

88103651

                8           

فرزین (آیکن)

2و101- 88657800

88772208

                9           

پیوست

83847101

83847155

               10          

خبره پرداز پارس

88737019

88737018

               11          

ایران رایانه

(فایلر- میروفایلر)

88766545

88766545

               12          

نگاره

887599895

88737797

               13         

رهیافت

22908990

22908990

               14          

شماران سیستم

89334

داخلی 3-501

506

 

               15         

پیام پرداز

22886630

22886630

               16          

کهکشان نور

88106081

88726089

               17         

سداد

88704858

88702605

               18         

توسن تکنو

88362918

88362522

               19          

رمیس

88925808

88936068

               20          

ویراآزما

22657512

22019412

               21          

مؤسسه ارژنگ

88995348

88969142

              22         

سایبرتک

88995729

88969142

              23         

مگفا

88510910

داخلی 1077

              24         

به پردازان

66961598

66961600

              25         

نرم افزاری ترنج

66479028

66479024

              26         

امن پرداز

43912000

43912800

              27         

تصمیم مدیران

66863963

66192163

              28         

توسعه گوهران امید

88785499

88797263

              29         

خوارزمی

88500670

88742139

               30         

نوسا

88822979

88822979

               31         

پیشرو یارانه

22911115

26403182

              32         

فوژان اکسوم

8581

88763258

              33         

رایورز

85594

88793569

              34         

پارس سیستم

88735666

88735389

              35         

عصر فناوری دانش

88533266

88533267

              36         

نو ارتباطات امید

88404155

88400568

              37         

شرکت فراسیستم نوین

04115264884

04135264885

              38         

سگال پرداز

77619576

77619576

              39         

مدارگستر فناوری اطلاعات

88373555

88373556 داخلی 334

               40          

پارس رایانه توس

22668824

89786985

               41          

نوین سیستم

 

تماس با موبایل مدیرعامل

              42         

شبکه فردا

66976051

66976051

              43         

سندپرداز

88918512

88918517

              44         

دانش رایان آروین

88470718

88420827

              45         

نرم افزار آریا

88317619

88866729

              46         

گسترش نرم افزار شیوا

77539630

77502417

              47         

آریا نیک داده

22251826

22912829

              48         

گروه نرم افزاری سیاق

61952

کلید 4 اپراتور 9

              49         

نرم افزاری تحلیل گران ورجاوند

22029395

کلید 8 اپراتور صفر

               50         

دانیال کیا

8-88061627

88041700

               51         

رهام داتک

81681

88516710

              52         

سدید ارتباط

88608828

88038671

              53         

بیستاک

84243444

84242241 داخلی 205

              54         

نت برگ

42091000

داخلی 9

              55         

سامیکس

88446374

 

              56         

نیکاسا

22254810

 

              57         

گلچین رسانه هوشمند

22901818

 

              58         

تدبیر

88928030

 

              59         

کارا 2000

88342630

 

               60          

آیکو

88578555

 

               61          

پاسکال سیستم

88543206

 

              62         

سیاره سبز (گرین)

88911378

88808171

              63         

شبکه گستر

88885115

 

              64         

متصاکو

88075327

 

              65         

فاوا موج

89341000

 

              66         

آریا همراه سامانه

22630670

 

              67         

صدرا سیستم

88990372

 

              68         

پارس آوان رایان

66980874

 

              69         

پندار کوشک ایمن

88220690

 

               70         

آشنا ایمن

88896103

 

               71         

پیشکامان کی پاد

44955567

 

              72         

اطلاعات جهانی پارس(اینفوتک)

22784089

22784181

              73         

نگین تجارت ختن

88946466

88944330

              74         

سازه اطلاعات سامان

88654350

3-88655392

              75         

حساب رایان

88543911

داخلی 6

              76         

نوآوران افلاک پارس

 

06633242619

              77         

آیندگان ویرا نرم‌افزار

88809366

88809366

              78         

طلوع

88312264

داخلی 5

              79         

فرا تحلیل گران ورجاوند

22039395

22039395

               80         

کارنما

42708

42708

               81         

برسا نوین رای

88882634

داخلی 7

              82         

گسترش فناوران اطلاعات یگانه

2246949

77532290

              83         

آریا همراه سامانه

80-22630670

داخلی 209-210

22630684

              84         

رادان پویا سامانه

26408200

 

              85         

پارس بایگان

22015114

 

              86         

حساب سازان پارسیان

 

 

              87         

پارس تصمیم

88312521

88306509

              88         

شرکت فن آوران رایانه آرمان

0313663713

0313663718

              89         

گام الکترونیک

42835

 

               90          

طلوع پردیس

88312010 داخلی 116

88312010 داخلی 102

               91          

بعد پنجم

44293581

4493586

44293578

89350 ثابت

درباره سایت
تماس با ما